QËLLIMI ËSHTË HAPI I PARË DREJT PASURIMIT

SUKSES

Suksesi qëndron jo vetëm në atë sa din, por edhe në atë cilin e njeh!

Krijimi i këtij klubi kërkon një eksperiencë të madhe me programat e tilla, kërkon përqëndrim dhe punë konstante që të krijohet dicka që nesër tjetrit do t’i shërbej. Njohuritë e përfituara në këtë klub do të jenë investimi i juaj më i mirë që keni bërë për vetveten. Nga ky klub do të dalin idetë tuaja më të guximshme dhe ambicioze, themelet e ardhëmirsë tuaj të plotësuar.

I am power është platformë e bazuar në dy principe: të keni informatat e sakta, dhe të krijohet burimi i sigurtë i resurseve. Kjo është formula të cilën të gjithë njerëzit e suksesshëm e kanë përdorur për 100 vitet e fundit.

Secili i cili dëshiron që të jetë i suksesshëm duhet që ti gjej informatat e vërteta dhe kontaktet e duhura. Me shfrytëzimin e mencur të atyre kontakteve, dhe krijimin e mundësive të vërteta, secili nga ne mund të ketë jetën të cilën e dëshiron.

I am power premton vetëm një gjë. Se vetëm nga një trajnim në këtë program Ju nuk do të jeni të njejtit ashtu sic ishit në ditën e parë kur i’u bashkangjitët klubit. Do të jeni të gatshëm të ndërmerrni hapat e sakta dhe të duhura, do të keni njohuritë e duhura dhe guximin që të arrini në suksesin dhe lumturinë e dëshiruar.

MISIONI:

Misioni i I Am Power është që, Mirësia, Dashuria, Mirënjohja, Respekti, Integriteti, Lumturia, Suksesi, Gëzimi, Paqja, Falja, Mirëkuptimi, Vetëdijësimi, Drejtësia, Fisnikëria, Bujaria, Urtësia, Mirëbërja, Falenderimi, Frymëzimi, Entuziazmi, Vetëbesimi të mbisundojë në Jetën Tonë.

VIZIONI:

Vizioni i I Am Power është, që e Vërteta të dihet nga të gjithë, të kuptojnë njerëzit, se gjithçka është e mundshme për ata. Ata që janë si ne, do të bashkohen me ne. Jemi dhe do të jemi e para dhe e Vetmja Platformë Motivuese, bazuar në të Vërtetën dhe Gjithnjë do të kemi Vendin më Të Lartë në Shoqëri.

Kush është Themeluesja e Iam Power: Mimoza Thaqi?

Mimoza Thaqi është ndërrmarrëse e suksesshme që jeton në Tetovë, Republika Veriore e Maqedonisë. Biznesin e udhëheq bashkë me bashkëshortin Avni Thaqi dhe djalin Diell Thaqi, emri I Kompanisë është Sun and Stars® e cila si veprimtari ka dyqane me veshmbathje, Fabrikën e Mbushjes së Ujit Iam Water Scardica® si dhe Akademinë e Suksesit Iam Power®.

ZBULO MJETET E NEVOJSHME PËR NJË JETË POZITIVE

KJO PAKO PËRFSHIN NIVELIN 1 NË IAM POWER,

·        Do të keni në disponueshmëri:

·        185 Trajnimet më Të Fuqishme Për Jetë Pozitive menjëherë në formë Elektronike në Celualrin ose Kompjuterin Tuaj!

Çmimi: 97 €

Oferta Ishte: 1 Vit Anëtarësim

Oferta Tani është : Anëtarësimi I Përhershëm 

LIRONI AFTËSITË

TUAJA!

KJO PAKO PËRFSHIN TË 2 NIVELET NË IAM POWER, 325 Trajnime.

Çmimi:  197 Euro 

Oferta Normale është 1 Vit Anëtarësim

Oferta Tani është : Anëtarësimi I Përhershëm 

7  LIGJET E PËRGJEGJËSISË PERSONALE!

KJO PAKO PËRFSHINË TË 3 NIVELET NË IAM POWER,

Total 524 Trajnime!

Çmimi: 397 Euro 

Oferta Normale është 1 Vit Anëtarësim

Oferta Tani është : Anëtarësimi I Përhershëm 

TRAJNIM INDIVIDUAL PËR BIZNES

KJO PAKO PËRFSHINË TË 4 NIVELET NË IAM POWER,

Çmimi= 997 Euro 

 1 Vit Anëtarësim

SEMINARI I ËNDËRRAVE TË JUAJA!

"Çmimi i arsimit paguhet vetëm një herë. Çmimi i injorancës paguhet përgjithmonë! "

Kush duhet të marrë Këtë Seminar:

​* Ata që dëshirojnë ta kthejnë idenë e tyre në një biznes fitimprurrës!

* Sipërmarrësit që duan të kthejnë dështimin në sukses përsëri!

* Ata që duan të njihen me informacionet më të fuqishme për marketing dhe zgjerim të biznesit të tyre.

* Ata që janë të gatshëm të veprojnë drejt ëndërrës së tyre!

Na kontaktoni për çdo pyetje 

Iam Power

Tetovë RMV

​​

Tel Tetovë: +389 76 256 899

Tel Tiranë: +355 68 208 1116

mimoza88@yahoo.com - Mimozapower.com

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • LinkedIn

©‌ ‌Copyright‌ ‌MMXX‌ ‌Iam‌ ‌Power‌ ‌Part‌ ‌of‌ ‌Sun‌ ‌and‌ ‌Stars‌ ‌Corporation‌