top of page

Niveli 3 në Iam Power 397 Euro

📥Paketa përfshin:

✅ 7 Ligjet e Përgjegjësisë Personale
✅ USHTRIMI MË I FUQISHËM NË PLANET
✅ WEBINARI 25 JAVOR PËR PËRFORCIM TË MËSIMEVE
✅ SI TË KESH VETËBESIM DHE FUQI NË MARËVESHJET ME NJERËZIT- Arti i Komunikimit
✅ SEMINARE NGA KLUBI IAM POWER TË MBAJTURA NË TIRANË, Prizren, Prishtinë,Ferizaj dhe Gjilan M.TH.
✅ Audio për Financat, Ligjin e Tërheqjes, Bollëkun
✅ RRegullat e Mirësjelljes në Tavolinë
✅ RECETA PËR SUKSES
✅ LIBRA DHE USHTRIME PËR ZHVILLIM PERSONAL
✅ Sekretet e Marketingut
​👩‍🎓🧑‍🎓 ÇERTIFIKATË ARRITJEGjithësejt në Nivelin 3 Keni mbi 199 Trajnime Për Të Udhëhequr Veten Tuaj në Fitore

Niveli 3 në Iam Power 397 Euro
bottom of page