WEBINAR

"SI TË FOKUSOHEMI NË 1 PROJEKT NË KOHË!

NJË DËSHIRË NË KOHË

NJË QËLLIM NË KOHË"!

DATA 25. KORIK.2020

ORA: 18:00-20:00

TRAJNIMIN E PREZENTON:

MIMOZA THAQI