top of page
2023.PNG

8 arsye pse është e rëndësishme në jetën tuaj prezenca e Mentorëve.

1. Mentorët mbështesin rritjen

Mentorët inkurajojnë dhe mundësojnë zhvillimin profesional ose personal të një personi tjetër.


2. Mentorët shërbejnë si burim njohurish

Mentorët mund të ofrojnë njohuri dhe informacione specifike që mundësojnë suksesin e nxënësit.


3. Mentorët mund të ndihmojnë në përcaktimin e qëllimeve

Një mentor mund të ndihmojë nënësin e tyre të vendosë objektiva të zhvillimit personal ose profesional.4. Mentorët ofrojnë inkurajim

Kur i mentoruari e gjen veten duke luftuar për të kryer punën e tij ose për të arritur një qëllim, ata mund t'i drejtohen mentorit të tyre për mbështetje.


5. Mentorët janë të gatshëm të dëgjojnë

Kur një individ ka ide, ai mund të përdorë një mentor si një burim për t'i diskutuar ose provuar ato.6. Mentorët shërbejnë si një aleat i besueshëm

Besimi përfaqëson një element thelbësor të marrëdhënieve të mentorimit. I mentoruari duhet të besojë se mentori ka në mendje interesat e tij më të mira dhe do të ofrojë udhëzime të sakta dhe të ndershme.


7. Mentorët mund të ofrojnë reagime konstruktive

Një marrëdhënie mentorimi i besueshëm mundëson reagime të sinqerta. Duke krijuar besim, i mentoruari kupton se kritika konstruktive synon të ndërtojë rritjen e tyre profesionale në vend që t'i bëjë ata të ndihen keq.


8. Mentorët ofrojnë udhëzime

Për individët që sapo kanë filluar karrierën e tyre, një mentor mund të ndihmojë në përcaktimin e udhëzimeve mbi pritjet profesionale.Vendimi më i mirë që mund të marrësh për jetën tënde është të mbështetesh tek dikush, i cili do t'i përmbush të gjitha të sipër përmendurat.


Nëse keni pritur momentin për të vendosur për të pasur mentor Mimoza Thaqin dhe Avni Thaqin, ka disa oferta të jashtëzakonshme për ju.


Klikoni mbi shiritin blu për OFERTAT E FUNDIT TË MENTORIMEVE.
138 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


321279079_866068484710673_1573109786234773235_n.jpg
bottom of page