Arti i të lejuarit është ajo që ne mësojmë.

Arti i të lejuarit është ajo që ne mësojmë. Kjo është pika ku duhet vendosur vëmendjen tonë.


15 views0 comments