top of page
2023.PNG

Audiot e Kodit Sekret


Audiot e Kodit Sekret

Në këtë kurs themeluesit e Iam Power Mimoza & Avni Thaqi kanë vendosur ti ndajnë me ne një pjesë të perjetimeve të tyre .

Sapo të klikoni në link të kursit ju do të dëgjoni një audio të fuqishme ,aq jetëndryshuese për tu shfrytëzuar nga ne .

Pse deri më sot nuk ka qenë aq e qartë për ju, pse ju vazhdimisht kërkoni të bëni gjënë e duhur, pse edhe kur e dini cila është nuk e bëni?

Këto audio janë ndarë në:

5 Etapa jetësore

5 Kodime

5 Formula .

Ju mund ti quani si të doni por frekuencat e tyre funksionojnë.

Do ti përdorni 1 nga 1 nëse doni ti keni rezultatet që Mimoza dhe Avniu kan arritur sukseset e tyre me perdorimin e tyre.

Në kë trajnim janë 5 kode të përshkruara ,të qartësuara që ju ti kuptoni dhe ti aplikoni kur ju të vendosni .

Audiot janë të ndara në 5 audio

Libri në 5 kapituj .

Trajnimi në 5 faza .

Plani 30 ditor për përdorimin e kodit sekret

Afirmimet dhe audio frekuencat

Me këto 5-5-5 ju do të aktivizoni ju do të aktivizoni një ndryshim të madh të mbrendshëm ose të jashtëm .

Në rastin e diçka të jashtme nënkupton se diçka në botën tuaj të jashtme do të ndryshoj ,qoftë baza e shtëpisë,karriera apo marrëdhenjet në jetët tuaja të menjëhërshme dhe lirinë .

Ky set është i dizajnuar të jetë pjesë e jetës suaj si një nga asetet më të mëdha në posedimin tuaj.

Mimoza dhe Avniu kanë krijuar kètë set 5-5-5 pas shumë studimeve të specializuara dhe investimeve në veten e tyre,pas shumë sfidave ,sakrificave dhe shumë sukseseve.

Ju ndoshta nuk do të besoni fillimisht ,por kur ti dëgjoni,studioni dhe kur ti përdorni do të doni që nga fitimet tuaja të bëni donacione në Iam Power që sa më shumë njerëz ti dijnë këto kode .

Ju do ta kuptoni rëndësinë e investimit në vete .

Do ta kuptoni misionin e qartë të Iam Power dhe do të inkurajoni të gjithë që ti marrin këto audio.

Mimoza dhe Avni Thaqi

Ne vetëm ndajmë atë që kemi mësuar, përdorur dhe që funksionon.

https://iampower.al/courses/audiot-e-kodit-sekret/

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


321279079_866068484710673_1573109786234773235_n.jpg
bottom of page