Bota është si një pasqyrë e madhe.

Bota është si një pasqyrë e madhe. Ajo reflekton te ju atë që ju jeni. Nëse jeni të dashur, nëse jeni miqësorë, nëse jeni të dobishme, bota do të jetë e dashur, miqësore dhe e dobishme për ju. Bota është ajo që je ti🙃😉

Thomas Dreier
160 views0 comments