Cila përgjigje është e saktë?

Psë keni nevoj të lexoni libra ,të degjoni audio, dhe të shkoni në seminare në baza të regullta?


a. Ju nuk deshironi të maskoni problemin real në jeten tuaj

b.Ju nuk keni asgjë me të mirë për të bërë

c.Ju keni nevoje që të ushqeni mendjen tuaj vazhdimisht, ashtu si bëni me trupin tuaj
222 views12 comments