Cilat janë 3 forcat madhore që e motivojnë një burrë...

Njeriu është një kafshë e çuditshme. Jepi atij një motiv të mjaftueshëm jetësor dhe ai, falë një aftësie mesatare, nën rrethana të zakonshme, papritmas do të zhvillojë një superfuqi.

Cili burrë arrin që të kënaqë femrën që ka zgjedhur (duke paramenduar se femra di se si ta stimulojë atë të veprojë ashtu), ka qenë gjithmonë një burim habie për studiuesit e mendjes njerëzore.

Ka tri forca motivuese madhore, të cilave burri u përgjigjet praktikisht me të gjitha përpjekjet e tij dhe këto janë:

1. motivi i vetëmbrojtjes;

2. motivi i kontaktit seksual;

3. motivi i fuqisë financiare dhe sociale.

E thënë më shkurt, motivet kryesore, të cilat e nxitin burrin në veprim janë: paratë, seksi dhe vetëmbrojtja. Liderët që kërkojnë forcë motivuese, nga e cila nxiten të kryejnë një veprim që përmendet më lart dhe mund ta gjejnë atë te njëra ose më shumë se nga këto tri klasifikime.


Sugjerojmë të Lexoni Librin Ligji i Suksesit...


662 views1 comment