top of page
2023.PNG

Disa pjesëza kryesore nga mësimet në Iam-power.com


22.Janar 2015Disa pjesëza kryesore nga mësimet në Iam-power.com

Kur ne filluam të trajnohemi në GIN në vitin 2010, mentori ynë na Uli dhe na tha se ëndërrat tona financiare, ëndërrat tona të biznesit, lidhjes sonë dhe ëndërrat personale varen shumë nga një shkathtësi shumë e rëndësishme dhe ajo është  aftësia për të “komunikuar mirë.” Ai na tha nëse ju nuk mësoni se si ju qartë dhe thjeshtë të ndani mesazhin tuaj ju do të vuani shumë në jetë dhe biznes. Dhe  kjo filloi rrugëtimin tonë që ne të mësojmë si të bëhemi komunikues të mirë. Të komunikosh në mënyrën e duhur është një shkathtësi që duhet ta mësoni dhe zhvilloni, dhe sa më shumë trajnime profesionale të kemi aq më profesional do të jemi! Një nga ato trajnime për studim nga shtëpia është edhe produkti I ri I Iam-Power: NJË NDËRMARËS MILIONER Kurs për Studim nga Shtëpia

Një udhëheqës është një shërbyes! “Motoja e çdo udhëheqësi duhet të jetë” i madhi ndër ju do të jetë shërbyesi  i të gjithëve! ” Kuptimi motivit tuaj dhe të tjerëve! “… Askush nuk bën asnjëherë asgjë pa një motiv. Njerëzit ndajnë përvojën e tyre, njohuritë e tyre dhe ndihmën e tyre ndaj njerëzve të tjerë, sepse ata kanë një motiv të mjaftueshëm për të bërë kështu. ” Mendimet tuaja diktojnë veprimet tuaja! “… Çdo njeri është në vendin ku ai është tani për shkak të qëndrimit të tij mendor I cili është i shprehur përmes personalitetit të tij.”

Mimoza dhe Avni Thaqi “Fakulteti” GIN dhe Iam-Power Nëse bëni të njëjtat gjëra që bëni sot, ju do të fitoni të njëjtat gjëra që i fitoni sot!

Our mailing address is: mimoza88@yahoo.com

1 view0 comments
321279079_866068484710673_1573109786234773235_n.jpg
bottom of page