top of page
2023.PNG

Drejtoni emocionet tuaja dhe mos u përpiqni për të eliminuar ato!

Disa pjesëza nga mesimet ne Iam-Power


24.Janar 2016Disa pjesëza kryesore nga mësimet në Iam-power.com


Drejtoni emocionet tuaja dhe mos u përpiqni për të eliminuar ato!

“Emocionet e njeriut janë si një lumë që fuqia e tyre mund të lartësohet dhe të lëshohet në çfarëdo përmasa dhe çfarëdo drejtime që dikush dëshiron, por ato nuk mund të eliminohen. Nëpërmjet vetë-disiplinës një njeri mund të organizojë të gjitha emocionet e tij dhe lirimin e tyre, në një formë shumë të koncentruar, si një mjet për të arritur objektin e planeve dhe qëllimit të tij. ” Njeriu I suksesit është I vendosur dhe ai kur vendos një qëllim qëndron besnik në këtë qëllim dhe shkon në atë drejtim deri a të arrij. Por gjithashtu njeriu I suksesshëm ka vetëdiciplinë dhe ai investon në veten e tij apo në një sistem të specializuar të diturisë! Iam-Power dhe GIN çdo ditë bashkohen njerëz që kanë vision dhe qëllim të cilët kanë kuptuar se Me dituri ata mund të tejkalojnë çdo pengesë! Dhe në këtë mënyrë do të bëjnë veten dhe botën një vend të bukur për të jetuar!

Me dituri ato mund të fokusojnë emocionet e tyre drejt gjërave që duan. Sepse ne bëhemi ajo për të cilën mendojmë në pjesën më të madhe të kohës!

Mimoza dhe Avni Thaqi “Fakulteti” GIN dhe Iam-Power Nëse bëni të njëjtat gjëra që bëni sot, ju do të fitoni të njëjtat para që i fitoni sot!


Çdo info ne: email- mimoza88@yahoo.com

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


321279079_866068484710673_1573109786234773235_n.jpg
bottom of page