top of page
2023.PNG

Efekti Shumëfishues nga Autori Darren Hardy Jepi hov të ardhurave ,jetës dhe suksesit.1. Ndryshimet e Vogla Kanë Rëndësi: Libri thekson se veprimet dhe vendimet e vogla, edhe pse duket se nuk kanë ndikim të madh në momentin e tyre, mund të kenë një ndikim të thellë në jetën tuaj në afat të gjatë. Këto veprime kumulojnë, në mënyrë pozitive ose negative, për të formuar të ardhmen tuaj.

2. Konsistenca është Kyçja: Autori thekson rëndësinë e përpjekjeve të rregullta, të qëndrueshme drejt synimeve të tua. Suksesi nuk është për të bërë hapje të mëdha, por për të marrë vendime pozitive të vogla në mënyrë të vazhdueshme.

3. Gjurmimi dhe Vlerësimi: Për të arritur sukses, ju duhet të gjurmoni përparimin tuaj dhe të vlerësoni rezultatet tuaja. Kjo ju ndihmon të qëndroni përgjegjshëm dhe të bëni ndryshimet e nevojshme në zakonet dhe veprimet tuaja.

4. Zakonet Drejtojnë Rezultatet: "Efekti Shumëfishues" thekson rolit e zakoneve në formimin e jetës suaj. Zhvillimi i zakoneve të mira dhe eleminimi i atyre të këqija është kyç për suksesin në afat të gjatë.

5. Efekti i Valës: Ndryshimet pozitive në një sferë të jetës suaj mund të kenë një efekt valë, duke çuar në përmirësime në sfera të tjera. Në të kundërt, zakonet e këqija mund të përhapen edhe të ndikojnë në aspekte të ndryshme të jetës suaj.

6. Mentaliteti Ka Rëndësi: Kultivimi i një mendësie pozitive dhe me orientim drejt zhvillimit është thelbësor. Besimet dhe qëndrimet tuaja mund të ndikojnë në veprimet tuaja dhe, në fund të fundit, në rezultatet tuaja.

7. Perspektiva e Kohës: Libri diskuton rëndësinë e të pasurit një perspektive të gjatë kohore në vend të kërkimit të kënaqësive të menjëhershme. Durimi dhe vullneti janë thelbësore për të shfrytëzuar përfitimet e efektit kumulativ.

8. Marrja e Përgjegjësisë: Ju jeni përgjegjës për jetën tuaj dhe vendimet tuaja. "Efekti Shumëfishues" inkurajon lexuesit të marrin përgjegjësi për veprimet dhe rezultatet e tyre.

9. Rrethanat dhe Influencat: Njerëzit që ju bashkohen dhe informacioni që konsumoni luajnë një rol të rëndësishëm në suksesin tuaj. Zgjidhni ndikimet tuaja me kujdes.

10. Caktimi i Synimeve: Caktimi i qëllimeve të qarta dhe specifike është kyç për të përfituar nga fuqia e efektit shumëfishues. Qëllimet ofrojnë drejtim dhe motivim për veprimet tuaja.

11. Shpejtësia : Pasi filloni të ndërtoni vrull pozitiv përmes veprimeve të vazhdueshme, bëhet më lehtë për ta mbajtur dhe zgjeruar suksesin tuaj.Në përgjithësi, "Efekti Shumëfishues" mbështet idenë se suksesi nuk është rezultat i ndryshimeve të menjëhershme, por më tepër efekti shumëfishues i vendimeve dhe zakoneve të vogla dhe të qëndrueshme. Duke bërë ndryshime të vogla dhe pozitive dhe duke mbajtur një angazhim afatgjatë, individët mund të arrijnë qëllimet e tyre dhe të krijojnë suksesin e qëndrueshëm në shumë sfera të jetës.

Çmimi 8 €

Posta për Kosovë 2 €

Shqipëri 5€

Maqedoni 130 den.

18 views0 comments
321279079_866068484710673_1573109786234773235_n.jpg
bottom of page