Fjalë për fjalë: "Trokit dhe duhet te te hapet, kërko dhe duhet te te jepet"

Fjalë për fjalë: "Trokit dhe duhet te te hapet, kërko dhe duhet te te jepet" fjali te shenjta, te cilat te gjithe i dijmë apo?

Fjalia nuk eshte si flasim ne:

Nuk është:

mund te te hapet, ndoshta do te hapet, nuk do te hapet, eshte e pamundur te hapet, nuk besoj se mund te hapet, eshte mashtrim nuk hapet, ka politikan te dera dhe ata se hapin, eshte prishur dera dhe nuk hapet, eshte ndryshkur celesi dhe nuk hapet,

Sepse dera e hapur eshte e hapur per te gjithe, por thote trokit dhe kerko fjala,

Dhe fjala u shtremberua...
163 views0 comments