top of page
2023.PNG

"Forca e Faktit"Dhjetë arsye pse perceptimi ynë për botën është i gabuar - dhe se gjendja është më e mirë se duket ose ne e mendojmë " është një libër i Hans Rosling, Ola Rosling dhe Anna Rosling Rönnlund. Ky libër eksploron hendekun midis perceptimeve të njerëzve për botën dhe gjendjes reale të botës bazuar në të dhënat dhe faktet.

1. Instikti i Injorancës: Njerëzit kanë tendencë të kenë një pikëpamje pesimiste për botën sepse nuk janë të informuar për përparimin dhe përqendrohen te lajmet negative.

2. Instikti i Hendekut : Njerëzit kanë tendencë të ndajnë botën në kategori të thjeshta (i pasur ,i varfër, i zhvilluar ,i pa zhvilluar), të cilat nuk përfaqësojnë me saktësi realitetin.

3.Instikti i Frikës : Frika shpesh deformon perceptimin tonë të rrezikut, duke na bërë të shqetësohemi për kërcënime më pak të mundshme ndërsa neglizhojmë çështje më të rëndësishme.

4. Instikti i Madhësisë : Njerëzit shpesh nënvlerësojnë madhësinë dhe shkallën e çështjeve globale, duke bërë të vështirë kuptimin e shkallës së sfidave si rritja e popullsisë globale.

5. Instikti i Përgjithshëm :Njerëzit kanë tendencë të bëjnë përgjithësime të shpërdorura, duke supozuar se trendet në një vend ose kohë aplikohen universalisht.

6. Instikti i Fatit : Besimi në rezultate të paracaktuara mund të çojë në fatalizëm dhe mungesë të veprimit kur vjen puna tek përballja me probleme globale.

7. Instikti i Perspektivës Së Vetme : Përqendrimi në një shkak ose zgjidhje të vetme mund të çojë në shprehje të thjeshta dhe zgjidhje të paefektshme të problemeve.

8. Instikti i Akuzës : Shpesh kërkojmë dikë për faj për probleme të ndërlikuara, kur në realitet disa faktorë kontribuojnë në to.

9. Instikti i Mjaftueshmërisë : Paragjykimi i urgjencës na bën të reagojmë ndaj krizave të menjëhershme ndërsa neglizhojmë çështje afatgjata që kanë nevojë për vëmendje.

10. Instikti i Thjeshtësimit : Thjeshtësimi i çështjeve komplekse mund të çojë në keqkuptime dhe politika të paefektshme.

Libri thekson rëndësinë e adoptimit të një vizioni të bazuar në fakte dhe përdorimit të të dhënave për të marrë vendime më të informuara në lidhje me gjendjen e botës. Ai inkurajon lexuesit të zhvillojnë një perspektivë më të nuancuar, me fakte që njohin njëkohësisht sfidat dhe përparimin.

Çmimi i Librit 12 €

Posta për Kosovë 2 €

Shqipëri 5 €

Maqedoni 130 den.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


321279079_866068484710673_1573109786234773235_n.jpg
bottom of page