“Frika nuk është e vërtetë."

  1. “Frika nuk është e vërtetë. Është një produkt i imagjinatës sonë. I vetmi vend që frika mund të ekzistojë është në mendimet tona për të ardhmen - duke bërë që ne të vuajmë gjëra që nuk ekzistojnë aktualisht dhe që nuk mund të ekzistojnë kurrë. Kjo është afër Çmendurisë! Tani mos më mer gabim, rreziku është shumë i vërtetë. Por frika është një zgjedhje. " - Ranger General Cypher Raige, "Pas Tokës"

  2. Will Smith

  3. https://www.instagram.com/p/B8u7_XKhcRr/?fbclid=IwAR1NAwTevY741r7_C8QswGXMYrIpkOAsc7G-PMi0HXozSHwLu2Xaxz0oaHU

266 views0 comments