Gjithçka është energji, energjia është thjesht një fjalë tjetër për dridhje ose frekuencë.

Gjithçka është energji, energjia është thjesht një fjalë tjetër për dridhje ose frekuencë." Kjo është e gjitha që ekziston, nuk ka asgjë tjetër, nëse përputh dridhjen e asaj që ju doni me atë se si ndiheni tani, Universi duhet ta dorëzojë atë tek ju. Kjo nuk është filozofi, por është fizika ". Albert Einstein

Mendoni për këtë. Shumë dashuri, Kevin TrudeauKonferencë Online: LIRONI AFTËSITË TUAJA VETËBESIMI-ÇELËSI JUAJ! Data:30 Maj 2020 Vendi: Internet Online Ora: 16:00-20:00

Si të lironi veten nga kufizimet? "Neglizhenca për të zgjeruar këndvështrimin, i bën shumë njerëz të merren me të njëjtën gjë gjatë gjithë jetës së tyre." Napoleon Hill

173 views0 comments