top of page
2023.PNG

"Guide për të Investuar" nga Robert Kiyosaki:


Këtu janë pikat kryesore nga libri "Guide për të Investuar" nga Robert Kiyosaki:

1. Rëndësia e edukimit financiar: Kiyosaki thekson se arsimi formal rrallë i mëson njerëzit për paratë dhe investimin. Ai beson se të qenit i arsimuar financiarisht është një hap vendimtar drejt suksesit financiar.

2. Aktivet kundrejt detyrimeve: Kiyosaki prezanton konceptin se pasuria ndërtohet duke blerë aktive që gjenerojnë të ardhura dhe duke reduktuar detyrimet. Ai inkurajon lexuesit të fokusohen në blerjen e aseteve që vendosin para në xhepat e tyre.

3. Gara e minjve: Kiyosaki e përshkruan "garën e minjve" si ciklin e punës për një rrogë, pagimin e faturave dhe përpjekjen për të kursyer. Ai mbron çlirimin nga ky cikël përmes investimit.

4. Investimi për fluksin e parasë: Libri thekson rëndësinë e investimeve që prodhojnë flukse parash pozitive, të tilla si pasuritë e paluajtshme, aksionet dhe bizneset e vogla. Rrjedha pozitive e parasë mund të sigurojë stabilitet financiar.

5. Rreziku dhe edukimi: Kiyosaki beson se shmangia e rrezikut në tërësi nuk është strategjia më e mirë. Në vend të kësaj, ai rekomandon të arsimoheni për investimet për të marrë vendime të informuara dhe për të zbutur rrezikun.

6. Sipërmarrja: Kiyosaki inkurajon lexuesit që ta konsiderojnë sipërmarrjen si një mënyrë për të ndërtuar pasuri. Ai sugjeron se fillimi i një biznesi mund të sigurojë kontroll mbi fatin e dikujt.

7. Ciklet e tregut: Libri diskuton konceptin e cikleve të tregut dhe këshillon investitorët të jenë të vetëdijshëm për tendencat ekonomike dhe të tregut në mënyrë që të marrin vendime të mençura për investime.

8. Investimi në pasuri të paluajtshme: Kiyosaki është një ithtar i pasurive të paluajtshme si një mjet investimi. Ai diskuton përfitimet e zotërimit të pronave të paluajtshme që prodhojnë të ardhura.

9. Mendësia investuese: Kiyosaki thekson se të kesh mendësinë e duhur është thelbësore për një investim të suksesshëm. Kjo përfshin tejkalimin e frikës nga dështimi dhe gatishmërinë për të marrë rreziqe të llogaritura.

10. Efiçenca tatimore: Libri prek rëndësinë e të kuptuarit të strategjive tatimore dhe se si ato mund të ndikojnë në kthimet e një investitori.

11. Roli i Mentorëve: Kiyosaki rekomandon kërkimin e udhëzimeve dhe mentorimit nga individë me ekspertizë në fushat me interes, veçanërisht në botën e investimit.

"Guide për të Investuar" ofron një perspektivë për investimin që thekson edukimin financiar, sipërmarrjen dhe një ndryshim në mentalitet për të arritur pavarësinë financiare. Ai inkurajon lexuesit të mendojnë ndryshe për paratë dhe ndërtimin e pasurisë.

Çmimi 11 €

Posta për Kosovë 2 €

Shqipēri 5 €

Maqedoni 130 den.

Iampower.al

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


321279079_866068484710673_1573109786234773235_n.jpg
bottom of page