Haku i te drejtit të mbyt. Prandaj kujdes kujt i bën sherr!

Haku i te drejtit të mbyt. Prandaj kujdes kujt i bën sherr. Edhe pse këto gjëra na i kanë mësuar prindërit e gjyshërit ne nuk i aplikojmë, i harrojmë, apo duam ti harrojmë. Por asgjë nuk harroet në Ligjin e Krijuesit të Gjithësisë!


1,764 views0 comments