top of page
2023.PNG

Inteligjenca emocionale nga Psikologu Daniel Goleman


Referohet në aftësinë për të njohur, kuptuar, menaxhuar dhe përdorur efektivisht emocionet në veten dhe të tjerët. Zhvilluar nga psikologu Daniel Goleman dhe bërë i njohur në librin e tij të vitit 1995 "Inteligjenca Emocionale," është bërë e njohur gjerësisht si një aftësi e rëndësishme personale dhe profesionale.

Këtu janë pikat kryesore të inteligjencës emocionale:

1. Vetëdijësimi::Njohja dhe kuptimi i emocioneve tuaja, duke përfshirë shkaqet dhe ndikimin e tyre në sjellje.

2. Rregullimi i vetes :Aftësia për të kontrolluar dhe menaxhuar emocionet, impulsat dhe reagimet e veta, duke lejuar marrjen e vendimeve më të mira dhe adaptimin.

3. Motivimi: Motivimi i brendshëm dhe aftësia për të vendosur dhe ndjekur qëllime të kuptueshme, edhe në prani të pengesave ose rrëzimeve.

4. Empatia: :Kapaciteti për të njohur dhe kuptuar emocionet, nevojat dhe perspektivat e të tjerëve, duke nxitur marrëdhëniet ndërmjetpersonale më të mira.

5. Aftësitë shoqërore: Aftësia për të vëzhguar efektivisht situatat shoqërore, komunikuar, zgjidhur konfliktet dhe ndërtuar marrëdhëniet pozitive me të tjerët.

6. Vetëdija emocionale te të tjerët: Aftësia për të kapur sinjale emocionale te njerëzit e tjerë, duke ju lejuar të reagoni në mënyrë të përshtatshme.

7. Komunikimi efektiv: Aftësia për të shprehur emocionet dhe mendimet në mënyrë të qartë dhe me empati, duke çuar në kuptim më të mirë dhe bashkëpunim.

8. Zgjidhja e konflikteve: Kapaciteti për të menaxhuar dhe zgjidhur konfliktet në një mënyrë konstruktive dhe me empati.

9. Menaxhimi i stresit: Teknikat dhe strategjitë për të trajtuar stresin dhe presionin në mënyra të shëndetshme, duke reduktuar ndikimin negativ në shëndetin mendor dhe fizik.

10. Adaptimi: Aftësia për të përshtatur ndaj ndryshimit dhe për të arritur sukses në ambiente të ndryshme, duke përdorur inteligjencën emocionale për të mbetur fleksibël dhe të hapur ndaj të reja.

11. Udheheqja: Intelegjenca emocionale shpesh shihet si një cilësi e rëndësishme për udhëheqjen efektive, pasi ndihmon udhëheqësit të lidhen me ekipet e tyre, t'i motivon ato dhe të vëzhgojnë dinamikat ndërpersonale të ndërlikuara.

12. Suksesi personal dhe profesional: EQ i lartë lidhet me performancën e përmirësuar në punë, avancimin në karrierë dhe kënaqësinë e përgjithshme në jetë.

13. Shëndeti dhe mirëqenia: Inteligjenca emocionale mund të çojë në shëndet mendor dhe fizik më të mirë, pasi ndihmon individët të menaxhojnë stresin, të ndërtojnë rrjetet e forta të mbështetjes dhe të marrin vendime më të shëndetshme.Në përmbledhje, inteligjenca emocionale përfshin një gamë aftësish të lidhura me kuptimin dhe menaxhimin e emocioneve, të ndryshme në veten dhe në të tjerët. Zhvillimi i këtyre aftësive mund të çojë në marrëdhëniet personale më të pasura, suksesin më të madh në vendin e punës dhe përmirësimin e mirëqenies përgjithshme.

Çmimi 10 €

Posta për Kosovë 2€

Shqipëri 5 €

Maqedoni 130 den.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


321279079_866068484710673_1573109786234773235_n.jpg
bottom of page