Ju duhet të vazhdoni të ecni përpara.

Kur ju kaloni përmes sfidave të jetës...

Çfarëdo që ju vjen...

Mos ikni prej saj...Ndaloni, mos ikni si shumica e njerëzve!!!

Shumica e njerëzve e duan lehtësinë.

Lehtësisht vjen lehtësisht .... Çka?

Lehtësisht ikën!Kur ti shkon të bësh marrëveshje

Ti bën marrëveshje me vështirësitë

Kur i ke këto vështirësi afër duarve të tua,

Merr këto vendime të vështira që tani!

Mëso nga këto gjëra çfarë nuk dëshiron të bësh.

Por ju e dini që për të arritur, atije ku ju doni të shkoni...Kjo është një shpresë ku ti duhet të hidhesh në atë

Dhe unë ju them juve, çfarëdo që ju dëshironi të bëni... BËJENI

Sepse nëqoftëse nuk e bëni, jeta do të ju sprovoj dhe do të thotë - Dorëzohu!Ju duhet të besoni në veten tuaj

Ju duhet të besoni në aftësitë tuajaAi besim dhe ai pasion ju drejton juve drejt Veprimit.


Ju duhet të vazhdoni të ecni përpara.
152 views1 comment