top of page
2023.PNG

"Kërko të të jepet"


"Kërko të të jepet" është një libër mahnitës nga Esther dhe Jerry Hicks, të cilët pretendojnë të kanalizojnë një grup entitetesh jo-fizike të quajtura Abraham.

Libri fokusohet në Ligjin e Përqëndrimit dhe ofron udhëzime se si të materializoni dëshirat tuaja dhe të krijoni një jetë më të pasur dhe të kënaqshme.

Abraham na jep 22 proqese të ndryshme të fuqishme për të arritur synimet tona.

Pavarësisht gjendjen në të cilen jemi ka një proqes që mund të na përmirsojë jetët tona.

Këtu janë pikat kryesore të librit:

1. Ligji i Përqëndrimit: Koncepti qendror i librit është Ligji i Përqëndrimit, i cili thotë se të ngjashmet tërheqin njëra-tjetrën. Me fjalë të tjera, mendimet dhe emocionet tuaja tërheqin energji dhe përvoja të ngjashme në jetën tuaj.

2. Emocionet Tuaja Kanë Rëndësi: Libri thekson rëndësinë e monitorimit dhe kontrollit të emocioneve tuaja. Emocionet pozitive thuhet që tërheqin përvoja pozitive, ndërsa emocionet negative mund të sjellin rrethanat e papëlqyeshme.

3. Shkalla e Udhëzimit Emocional: Autorët prezantojnë Nivelet e Udhëzimit Emocional, e cila varion nga emocionet me frekuencë të lartë si gëzimi dhe dashuria, në emocione me frekuencë të ulët si frika dhe zhgënjimi. Qëllimi është të lëvizni emocionet tuaja në nivelin më të lartë .

4. Procesi i Materializimit: Libri përcakton një proces pesë-hapësh për materializimin: Kërko (identifikoni dëshirat tuaja), Beso (besoni që dëshirat tuaja janë të mundshme), Marr (jeni të hapur për të marrë atë që dëshironi), Lejoni (hiqni rezistencën dhe dyshimet), dhe Vlerëso (shprehni mirënjohje).

5. Fokusohuni në Atë që Dëshironi: Në vend që të mendoni për atë që ju mungon ose nuk dëshironi, libri sugjeron të përqendroheni në atë që dëshironi. Kjo ndryshim i fokusit besohet të pajisë energjinë tuaj me dëshirat tuaja.

6. Meditimi dhe Visualizimi: Meditimi dhe visualizimi janë teknika të rekomanduara për pajisjen me dëshirat tuaja. Duke imagjinuar qëndrueshëm dëshirat tuaja dhe duke ndjerë emocionet e asociuara, mund t'i materializoni ato më efikasitet.

7. Fjali Pohuese dhe Mendim Pozitiv: Libri inkurajon përdorimin e fjaleve pohuese dhe mendimit pozitiv për të ri-programuar nënndërgjegjen tuaj dhe zëvendësuar besimet kufizuese me ato fuqizuese.

8. Largimi i Rezistencës: Rezistenca, si dyshimi, frika dhe besimet negative, konsiderohet si një pengesë kryesore për materializimin. Libri ofron strategji për lirimin e rezistencës dhe lejimin e dëshirave tuaja për të materializuar.

9. Gëzimi dhe Lumturia: Autorët theksojnë rëndësinë e gjetjes së gëzimit dhe lumturisë në momentin e tashëm, pavarësisht nga rrethanat e jashtme. Kultivimi i këtyre emocioneve besohet të tërheqë më shumë përvoja pozitive.

10. Marrja e Veprimeve të Frymëzuara: Ndërsa libri thekson fuqinë e mendimit dhe emocionit, gjithashtu sugjeron që duhet të ndërmerrni veprime të frymëzuara kur ju paraqiten mundësi. Veprimi konsiderohet si një mënyrë për t'u pajisur me dëshirat tuaja.

11. Përgjegjësia Personale: "Kërko të të jepet" promovon idenë se ju jeni përgjegjës për realitetin dhe përvojat tuaja. Ju keni fuqinë për të krijuar jetën që dëshironi përmes mendimeve dhe emocioneve tuaja.

12. Mirënjohja: Mirënjohja është një temë e përsëritur në libër. Shprehja e mirënjohjes për atë që keni dhe për atë që po vjen në rrugën tuaj besohet të përmirësojë procesin e materializimit.

Këto janë pikat kryesore të "Kërko të te jepet". Libri synon të udhëzojë lexuesit në përdorimin e Ligjit të Përqëndrimit për të materializuar dëshirat e tyre dhe për të jetuar një jetë më të lumtur dhe të kënaqshme.

Çmimi i librit 12 €

Posta për Kosovë 2 €

Shqipëri 5€

Maqedoni 130 den.

Iampower.al

18 views0 comments

Kommentarer


321279079_866068484710673_1573109786234773235_n.jpg
bottom of page