KUR TAKON DIKË QË URREN ATË QË EDHE TI E URREN

KUR TAKON DIKË QË URREN ATË QË EDHE TI E URREN, DHE FLET KUNDËR TIJ I KËNAQ ME USHQIM RRUGËT NERVORE NEGATIVE. Prandaj ke shqetesime te brendeshme te cilat jane brejtja e ndergjegjes kur e di se e urren njeriun qe te beri shume te mira.

184 views0 comments