Lajm i Jashtëzakonshëm për anëtarët në Iam Power!

Të gjithë Anëtarët e Iam Power tani mund ta ndjekin në Nivelin 1

Konferencën Online, sepse është diçka shumë e domosdoshme për të gjithë ju që ta shikoni këtë trajnim. Login te niveli 1 dhe e keni pas trajnimit te pare.


Ndërsa të gjithë ju që doni të merrni këtë konferencë na kontaktoni për të marrë Nivelin 1 vetëm deri më datë: 30 Prill 2020 me çmimet që janë me zbritje 33,97 Euro.


Dhe aty përfshihet falas për të gjithë anëtarët

Kjo Koferencë Fantastike për Këtë Periudhë Jetësore!


882 views5 comments