Lutja e qetësisë!

Lutja e qetësisë Zoti më jep qetësi

për të pranuar gjërat që nuk mund të ndryshoj;

Guximi për të ndryshuar gjërat që unë mund,

dhe urtësi të di dallimin.

Të jetosh një ditë në kohë;

duke shijuar një moment në një kohë;

duke pranuar vështirësitë si rrugë drejt paqes;

duke marrë, ashtu siç Ai bëri, këtë botë mëkatare

ashtu siç është, jo si dua unë të kemë atë;

duke besuar se Ai do të bëj të gjitha gjërat të drejta

në qoftë se unë të dorëzohem në Vullnetin e Tij;

që unë të mund të jemë me arsye e lumtur në këtë jetë

dhe jashtëzakonisht e kënaqur me Të

përgjithmonë në botën tjetër.

Amin.201 views

HYRJE PËR ANËTARËT PREMIUM

niveli 1.png
niveli 2.png
niveli 3.png
niveli 4.png
WEBINARET.png

©‌ ‌Copyright‌ ‌MMXX‌ ‌Iam‌ ‌Power‌ ‌Part‌ ‌of‌ ‌Sun‌ ‌and‌ ‌Stars‌ ‌Corporation‌