top of page
2023.PNG

Më shumë nga e njëjta do të na sjell më shumë nga e njëjta.

Unë e di se askush nuk do që ti jepni këshilla, sepse të gjithë në mënyrën e vetë e dijnë të vërtetën e vetë!

Por pse harrojnë gjërat më themelore është mirë të jua rikujtoni. Psh nëse lulen nuk e ujit ajo thahet. Nëse e Ujit ajo lulëzon.🌷 Por e njëta është edhe me ferrën. Pse ne dijmë vetëm ferrën ta ujisim? Më shumë nga e njëjta do të na sjell më shumë nga e njëjta. ☺️


Ushqeni veten me mësime të çmuara në Iam Power.146 views1 comment
321279079_866068484710673_1573109786234773235_n.jpg
bottom of page