Mënyrat e thjeshta për Ndërtim të Pasurisë!

Ne Prishtine me 4 mars 2016, u mbajt Prezentimi Mënyrat e thjeshta për Ndërtim të Pasurisë! Energji e mrekullueshme dhe mesime shume te fuqishme per ndertim te Planit te Thjeshte per Pasurim.


10 views0 comments