top of page
2023.PNG

"Mund të jeni të lumtur pavarësisht çdo gjëje" nga Richard Carlson


"Mund të jeni të lumtur pavarësisht çdo gjëje" nga Richard Carlson

1. Kërkimi i lumturisë: Libri thekson se lumturia nuk varet vetëm nga rrethanat e jashtme. Në vend të kësaj, është një gjendje shpirtërore dhe një zgjedhje që individët mund të bëjnë pavarësisht nga rrethanat e tyre.

2. Mendimet dhe Emocionet: Carlson shpjegon se si mendimet dhe emocionet tona shpesh diktojnë lumturinë tonë. Duke u bërë më të vetëdijshëm për modelet tona të të menduarit dhe ndikimin e tyre në emocionet tona, ne mund ta kontrollojmë më mirë lumturinë tonë.

3. Mos besoni gjithçka që mendoni: Autori inkurajon lexuesit të vënë në dyshim dhe të sfidojnë mendimet negative ose irracionale që kontribuojnë në pakënaqësi. Shumë nga mendimet tona nuk bazohen në realitet.

4. Parimi i të menduarit: Carlson prezanton parimin se mendimet tona, jo ngjarjet e jashtme, krijojnë ndjenjat tona. Duke ndryshuar të menduarit tonë, ne mund të ndryshojmë reagimet tona emocionale.

5. Momenti i tanishëm: Libri mbron vëmendjen dhe të qenit plotësisht i pranishëm në moment. Ai thekson rëndësinë e të mos ndalesh në të kaluarën ose të mos shqetësohesh tepër për të ardhmen.

6. Pranimi: Libri thekson pranimin e jetës ashtu siç është, pa dashur vazhdimisht që ajo të jetë ndryshe, si një temë kryesore. Ky pranim çon në lumturi dhe paqe më të madhe.

7. Marrja e përgjegjësisë: Libri inkurajon lexuesit të marrin përgjegjësinë për lumturinë e tyre dhe të mos mbështeten në faktorë të jashtëm ose njerëz të tjerë për t'i bërë ata të lumtur.

8. Reagimi kundrejt përgjigjes: Carlson bën dallimin midis reagimit impulsiv ndaj situatave dhe zgjedhjes me vetëdije se si të përgjigjeni. Kjo e fundit mundëson rezultate më pozitive dhe konstruktive.

9. Rezistenca dhe Lëshimi: Rezistenca ndaj asaj që është ose mbajtja pas inateve dhe emocioneve negative shkakton vetëm vuajtje. Lënia dhe falja janë thelbësore për lumturinë.

10. Zgjedhja dhe vullneti i lirë: Libri thekson se ne kemi fuqinë të zgjedhim se si reagojmë ndaj sfidave të jetës. Kjo zgjedhje është mjeti ynë më i madh për lumturinë.

11. Vuajtja është fakultative: Carlson argumenton se ndërsa dhimbja dhe vështirësia janë pjesë e jetës, vuajtja është fakultative. Mënyra se si zgjedhim të reagojmë ndaj dhimbjes dhe sfidave përcakton nëse vuajmë apo jo.

12. Një jetë e lumturisë: Në fund të fundit, libri ofron ushtrime dhe mjete praktike për t'i ndihmuar lexuesit të jetojnë një jetë më të lumtur dhe më paqësore, pa shqetësime dhe vuajtje të panevojshme.

"Ti mund të jesh i lumtur pa marrë parasysh çfarë" u ofron lexuesve një qasje praktike dhe filozofike ndaj lumturisë duke u fokusuar në fuqinë e mendimeve tona, zgjedhjeve dhe momentit aktual. Ai ofron një udhëzues për të arritur një mirëqenie dhe kënaqësi më të madhe në jetën e përditshme.

Çmimi 7 €

Posta për Kosovë 2€

Shqipëri 5€

Maqedoni 130 den

Iampower.al

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


321279079_866068484710673_1573109786234773235_n.jpg
bottom of page