top of page
2023.PNG

"NAMASTÉ: 5 llojet Dharma nga Francesc Miralles dhe Hector García


"NAMASTÉ: 5 llojet Dharma" nga Francesc Miralles dhe Hector García është një libër që eksploron konceptin e Dharma, një parim kyç në filozofinë indiane, dhe se si mund të aplikohet në jetën moderne. Këtu janë pikat kryesore të librit:

1. Një Parathënie mbi Dharma: Libri prezanton konceptin e Dharma, që është ideja se çdo person ka një qëllim unik në jetë ose një rrugë të veçantë për t'u ndjekur.

2. Pesë Llojet e Dharma: Miralles dhe García përshkruajnë pesë lloje të ndryshme të Dharma, secila që përfaqëson një rrugë të ndryshme të jetës dhe një set të karakteristikave të ndryshme. Këto lloje janë:

● Ushtaraku (Kshatriya): Personat me Dharma të llojit Ushtaraku janë të motivuar nga dëshira për të mbrojtur dhe shërbyer të tjerëve. Për shpërndarjen e tyre kanë shpesh rol drejtues dhe kanë një ndjenjë të fortë të detyrës dhe përgjegjësisë.

●. Edukatori (Brahmana): Edukatorët janë të motivuar nga etja për dije dhe dëshira për të ndarë njohuritë e tyre me të tjerët. Ata janë shpesh mësues, mentorë, ose studiues.

● Tregtari (Vaishya): Tregtarët janë të fokusuar në suksesin material dhe akumulimin e pasurisë. Ata janë shpesh të orientuar drejt biznesit dhe kanë një aftësi për tregti.

● Punëtori (Shudra): Punëtorët gjejnë kënaqësi në shërbimin e të tjerëve përmes punës fizike. Ata janë të dedikuar për profesionin e tyre.

● I Jashtëm (Avarna): Lloji i Dharma I Jashtëm përfaqëson ata që nuk përshtaten lehtë në kategoritë e tjera. Ata mund të ndjehen të përjashtuar nga normat shoqërore dhe kanë një rrugë unike për të zbuluar.

3. Identifikimi i Llojit Tuaj të Dharma: Libri ofron një strukturë për lexuesit që të identifikojnë llojin e tyre të Dharma bazuar në besimet natyrore, tiparet e personalitetit dhe përvojat në jetë.

4. Gjetja e qëllimit dhe e Harmonisë: Pasi lexuesit kanë identifikuar llojin e tyre të Dharma, autorët ofrojnë udhëzime për të përputhur zgjedhjet e tyre dhe aktivitetet me Dharma të tyre, në fund gjetjen e një ndjenje të qëllimit dhe kënaqësisë.

5. Aplikimi Praktik: Libri përfshin ushtrime praktike dhe shembuj për të ndihmuar lexuesit të aplikojnë konceptin e Dharma në jetën e tyre të përditshme. Ajo inkurajon lexuesit të marrin vendime që janë në harmoni me llojin e tyre të Dharma.

6. Përralla dhe Studime Rasti: Për gjithë librin, Miralles dhe García ndajnë histori dhe studime rasti të individeve që kanë pranuar Dharma e tyre dhe kanë gjetur sukses dhe kënaqësi në këtë mënyrë.

7. Pranimi i Diversitetit: "Namasté" thekson se çdo lloj Dharma është i vlefshëm dhe kontribuon në diversitetin e shoqërisë njerëzore. Ajo inkurajon lexuesit të respektojnë dhe të vlerësojnë rrugët e ndryshme që njerëzit mund të ndjekin.

8. Një Qasje e Holistike: Libri ndjek një qasje të holistikës për zhvillimin personal, duke përfshirë elementë të psikologjisë, filozofisë dhe spiritualitetit për të ndihmuar lexuesit të jetojnë një jetë më të qëlluar dhe të qëndrueshme.

Në përgjithësi, "Namasté: Pesë Llojet e Dharma" ofron lexuesve një strukturë për të kuptuar qëllimin e tyre në jetë dhe ofron udhëzime praktike për të përputhur veprimet e tyre me llojin e tyre unik të Dharma. Ajo inkurajon një eksplorim më të thellë të vetvetes dhe një mënyrë më të kënaqshme të jetesës.

Çmimi i librit 8€

Posta për Kosovë 2 €

Shqipëri 5 €

Maqedoni 130 den.

iampower.al

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


321279079_866068484710673_1573109786234773235_n.jpg
bottom of page