Ne mund të ndryshojmë qëndrimin tonë ndaj të kaluarës.

272 views0 comments