Nuk mund të mbjellni gur dhe te korrni grurë


nuk
0 views0 comments