TRAJNIMI PËR BIZNESE

ÇFARË PËRFITONI PASI TË PËRFUNDONI KURSIN:

 1. Shkathtësi Intelegjente për mendësinë e saktë drejt Suksesit.

 2. Çdo hap fillestar nëse jeni në fillim të kësaj ideje.

 3. Hapi tjetër logjik për të dërguar biznesin tuaj në një nivel më të lartë.

 4. Çdo vend ku ju mund të aplikoini për grande dhe para të cilat shumë pak njerëz i shohin dhe përdorin.

 5. Dhe më e rëndësishme ju pasi të përfundoni këto trajnime do të dini si mendimet e juaja krijojnë paratë.

TRAJNIMI PER BIZNES prezentim.png

Trajnimi Për Biznes /Filloni 2021 me Synim.

TRAJNIMI PËR BIZNES

KURS 6 MUJOR VETË MËSIM- MATERIAL DIXHITAL


ORGANIZIMI I KURSIT:

 1. Ky kurs do të jetë i ndarë në 6 muaj, është kurs dixhital ku i gjithë materiali ju jepet në formën dixhitale menjëherë dhe ju çdo muaj do të studioni njërin nga trajnimet- Vetë-Mësim.

 2. Trajnimet i keni në Posedim të Përhershëm.

 3. Në fund të 6 mujorit, përfundoni testimin dhe pajiseni me Certificate of Excellence.

 4. Gjeneroni miliona do ta ndiqni live në ZOOM me 28 Dhjetor ( dhe videot do ti keni posedim të përhershëm)

 5. Biznesi Fillestar, STARTUP (do ta ndiqni live në ZOOM-nga 4 Janar 2021 çdo javë ( dhe videot do ti keni posedim të përhershëm)

 6. Anëtarët e Nivelit 1 nëse e marrin këtë trajnim fitojnel Nivelin 2 Falas.

 7. Anëtarët e Nivelit 2 nëse e marrin këtë trajnim fitojnel Nivelin 3 Falas.

ÇFARË PËRFITONI PASI TË PËRFUNDONI KURSIN:


 1. Shkathtësi Intelegjente për mendësinë e saktë drejt Suksesit.

 2. Çdo hap fillestar nëse jeni në fillim të kësaj ideje.

 3. Hapi tjetër logjik për të dërguar biznesin tuaj në një nivel më të lartë.

 4. Çdo vend ku ju mund të aplikoini për grande dhe para të cilat shumë pak njerëz i shohin dhe përdorin.

 5. Dhe më e rëndësishme ju pasi të përfundoni këto trajnime do të dini si mendimet e juaja krijojnë paratë.
234 views0 comments

POROSI TË LIBRAVE DHE TRAJNIMEVE

Përfitoni nga ofertat aktuale duke na kontaktuar:

+38975305999

LIBRAT 5 LIBRA viti i ri.jpg

SI TË GJENERONI MILIONA PËR IDENË OSE BIZNESIN TUAJ

webinar onilne: 28 Dhjetpr 2020

+38975305999

page1.jpg

©‌ ‌Copyright‌ ‌MMXX‌ ‌Iam‌ ‌Power‌ ‌Part‌ ‌of‌ ‌Sun‌ ‌and‌ ‌Stars‌ ‌Corporation‌