top of page
2023.PNG

"Tregtari më i madh në botë"


"Tregtari më i madh në botë" është një libër nga Og Mandino që ofron njohuri mbi artin e shitjes së suksesshme dhe jetës.

Këtu janë pikat kryesore nga libri:

1. Dhjetë rrotullat e lashta: Libri paraqet dhjetë rrotulla të lashta, secila përmban një parim ose mësim që është thelbësor për t'u bërë një shitës i suksesshëm dhe për të jetuar një jetë të plotë.

2. Fuqia e Këmbënguljes: Një nga temat qendrore është rëndësia e këmbënguljes në kapërcimin e pengesave dhe arritjen e qëllimeve të shitjes.

3. Rëndësia e zakoneve të mira: Libri thekson rolin e zakoneve pozitive në arritjen e suksesit, veçanërisht në fushën e shitjeve.

4. Vlera e përshëndetjes çdo ditë me dashuri në zemrën tuaj: Dashuria dhe dhembshuria theksohen si cilësi thelbësore për ndërtimin e marrëdhënieve të qëndrueshme me klientët dhe kolegët.

5. Zotërimi i emocioneve: Libri inkurajon lexuesin të kontrollojë emocionet e tij, veçanërisht në situata sfiduese të shitjeve, për të ruajtur profesionalizmin dhe suksesin.

6. Parimi i "Unë do ta jetoj këtë ditë sikur të jetë e fundit": Kjo mëson rëndësinë e shfrytëzimit maksimal të çdo dite dhe të menagjimit të kohës.

7. Të bëhesh shërbyes : Shërbimi ndaj të tjerëve shihet si një rrugë drejt suksesit, duke theksuar rëndësinë e ndihmës dhe ofrimit të vlerës për klientët.

8. Rruga drejt suksesit: Libri përshkruan një plan për sukses në shitje dhe jetë, duke theksuar se ai kërkon përpjekje, përkushtim dhe zbatim të këtyre parimeve. Në përgjithësi, "Shitësi më i madh në botë" ofron njohuri dhe parime të vlefshme për këdo që kërkon të shkëlqejë në shitje dhe të bëjë një jetë më të qëllimshme.

Çmimi 8€

Posta për Kosovë 2 €

Shqipëri 5 €

Maqedoni 130 den.

Iampower.al

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


321279079_866068484710673_1573109786234773235_n.jpg
bottom of page