Unë kam qenë, tek ju, në ju, në laditë dhe uljet tuaja, në sukseset dhe dështimet tuaja....

Unë kam qenë, tek ju, në ju, në laditë dhe uljet tuaja, në sukseset dhe dështimet tuaja, në miqtë dhe armiqtë tuaj, në mëkatet dhe arsyetimet e shtremëruara, në ikjen tuaj dhe përballijen tuaj, une ju lash të hypni atje lartë që kur të bini poshtë të vijni përsëri tek unë, të përuleni dhe të pendoheni të luteni dhe ndërgjegjësoheni.

Unë jam i Gjithëfuqishmi, Shpirti, Kauza animuese e qenies suaj, e gjithë jetës, e të gjitha gjallesave, të dukshme dhe të padukshme. Nuk ka asgjë të vdekur, sepse unë, jam gjithçka që ka.

Unë jam i pafund dhe plotësisht i pakufizuar; Universi është Trupi im, gjithë Inteligjenca atje buron nga Mendja ime, e gjithë Dashuria atje ka rrjedhë nga Zemra ime, e gjithë Fuqia atje është, është vetëm Vullneti im në veprim, unë jam ZOTI JUAJ, që ju bëj të më kërkoni në gjithçka dhe të më gjeni në asgjë.☺️
168 views0 comments