top of page
2023.PNG

"Universi do t'ë ju sjellë njerëzve gjithçka që dëshirojnë ... Le të ndodhë magjia.

"Universi do t'ë ju sjellë njerëzve gjithçka që dëshirojnë ... Le të ndodhë magjia.


Gjithmonë është aty. Bollëku dhe dashuria janë gjithmonë aty.


Besoni në të mirën më të lartë. Ekziston një thelb më i lartë për gjithçka.

Fusha në të cilën gjindeni ka një peshë që hesht energjinë.

Ju mund të depërtoni nëpër të, por nuk ka rëndësi se sa e errët dhe e rëndë.


Ndonjëherë nuk ka asnjë lidhje me karma. Vetëm të harroni të qëndroni të hapur. Mos qëndroni shumë të bllokuar… prosperiteti mund të ndodhë në çdo kohë. Unë dua t'ju jap gjithçka që ju nevojitet.-Kuan Yin "


“The universe will bring people whatever they want…Let the magic happen. It’s always there. Abundance and love are always there. Believe in the highest good. There is a higher essence to everything. The realm you’re in has a heaviness that mutes energy. You can penetrate through it, no matter how dark and heavy. Sometimes it has nothing to do with karma. Just don’t forget to keep it open. Don’t get too bogged down…Prosperity can happen at any time. I want to give you everything that you need.-Kuan Yin”


158 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


  Marie Prela
Marie Prela
Mar 22, 2020

Faleminderit qe na kontaktoni, na vleresoni dhe na beni me optimiste.

Like
321279079_866068484710673_1573109786234773235_n.jpg
bottom of page