top of page
2023.PNG

"Zemra e Meditimit" nga Dalai Lama


"Zemra e Meditimit" nga Dalai Lama

Këtu janë pikat dhe temat kryesore nga libri "Zemra e Meditimit" nga Dalai Lama:

1. Qëllimi i meditimit: Dalai Lama thekson se qëllimi kryesor i meditimit është të kultivojë një mendje paqësore dhe të dhembshur. Është një mjet për të arritur qetësinë dhe lumturinë e brendshme.

2. Të kuptuarit e mendjes: Libri eksploron natyrën e mendjes dhe se si meditimi mund t'i ndihmojë individët të fitojnë një kuptim më të thellë të mendimeve, emocioneve dhe vetëdijes së tyre.

3. Forma të ndryshme të meditimit: Dalai Lama diskuton teknika të ndryshme të meditimit, duke përfshirë vëmendjen, përqendrimin dhe meditimin analitik. Ai inkurajon lexuesit të gjejnë një metodë që i përshtatet nevojave dhe qëllimeve të tyre individuale.

4. Dhembshuria dhe Altruizmi: Në qendër të mësimeve të Dalai Lamës është rëndësia e kultivimit të dhembshurisë dhe altruizmit nëpërmjet meditimit. Ai thekson se një zemër e dhembshur është çelësi i një jete të plotë.

5. Vetëdija dhe ndërgjegjësimi: Libri nxjerr në pah praktikën e ndërgjegjësimit në meditim, duke i ndihmuar individët të bëhen më të pranishëm dhe më vëzhgues në jetën e tyre të përditshme.

6. Pengesat në Meditim: Dalai Lama pranon sfidat dhe pengesat me të cilat mund të përballen individët në meditim, si shpërqendrimet, shqetësimi dhe padurimi. Ai ofron udhëzime se si të kapërcehen këto pengesa.

7. Paqëndrueshmëria dhe zbrazëtia: Libri thellohet në konceptet budiste të përkohshmërisë dhe zbrazëtirës, duke shpjeguar se si të kuptuarit e këtyre ideve mund të çojë në një ndjenjë më të thellë të realitetit dhe çlirim nga vuajtjet.

8. Roli i Etikës: Dalai Lama thekson rëndësinë e të bërit një jetë etike si bazë për meditim të suksesshëm. Sjellja etike dhe një zemër e dhembshur shkojnë dorë për dorë.

9. Marrëdhënia midis shkencës dhe meditimit: Libri diskuton dialogun midis shkencës dhe meditimit, duke theksuar se si kërkimi shkencor ka mbështetur efektet pozitive të meditimit në mirëqenien mendore dhe emocionale.

10. Meditimi laik: Dalai Lama pranon se meditimi mund të praktikohet në një kontekst laik, pavarësisht nga besimet fetare. Ai inkurajon njerëzit nga të gjitha prejardhjet që të përfitojnë nga praktika.

11. Rruga drejt iluminizmit: Ndonëse nuk është ekskluzivisht një tekst fetar, libri prek rrugën budiste drejt iluminizmit dhe se si meditimi është një komponent qendror i atij udhëtimi.

12. Zbatimi i përditshëm: Dalai Lama inkurajon lexuesit që të zbatojnë parimet e meditimit në jetën e tyre të përditshme, duke nxitur mirësi, ndjeshmëri dhe paqe më të madhe në ndërveprimet e tyre me të tjerët.


"Zemra e Meditimit" ofron njohuri praktike në artin e meditimit, duke theksuar rolin e tij në arritjen e një mendjeje të qetë dhe të dhembshur. Ai shërben si një udhëzues për ata që janë të interesuar të eksplorojnë përfitimet e meditimit, si në aspektin e mirëqenies personale, ashtu edhe si një rrugë drejt një bote më të dhembshur dhe paqësore.

Çmimi 6€

Posta për Kosovë 2€

Shqipëri 5€

Maqedoni 130 den.

Iampower.al

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


321279079_866068484710673_1573109786234773235_n.jpg
bottom of page