top of page
2023.PNG

"Zero në Një" nga Peter Thiel


"Zero në Një" nga Peter Thiel

1. Monopoli dhe konkurrenca: Thiel argumenton se startup-et e suksesshme duhet të synojnë për një monopol ose pozicion dominues në treg në vend që të konkurrojnë në tregjet ekzistuese. Monopolet mund të gjenerojnë fitime më të larta dhe të jenë më inovative.

2. Zero në Një: Koncepti i titullit thekson krijimin e diçkaje krejtësisht të re, duke lëvizur nga zero (mosekzistenca) në një (një krijim unik dhe me vlerë). Thiel sugjeron se risia e vërtetë vjen nga ky hap, jo nga kopjimi ose përmirësimet në rritje.

3. Teknologjia dhe Inovacioni: Thiel thekson rëndësinë e teknologjisë dhe inovacionit teknologjik në ndërtimin e një startup-i të suksesshëm. Progresi teknologjik nxit rritjen ekonomike dhe krijon mundësi për biznese të reja.

4. Filloni me një sekret: Thiel këshillon sipërmarrësit që të fillojnë me një pasqyrë unike ose "sekret" që të tjerët nuk e shohin. Ky sekret mund të jetë baza për një startup të suksesshëm .

5. Përparimi vertikal: Thiel bën dallimin midis përparimit horizontal dhe vertikal. Përparimi horizontal nënkupton kopjimin e asaj që tashmë funksionon, ndërsa përparimi vertikal përfshin krijimin e diçkaje të re dhe të vlefshme.

6. Shitjet dhe Shpërndarja: Thiel thekson rëndësinë e shitjeve dhe shpërndarjes efektive në suksesin e një biznesi. Ndërtimi i një produkti të shkëlqyer nuk mjafton; ju gjithashtu duhet të keni një strategji për të arritur klientët tuaj.

7. Optimizëm i caktuar: Thiel inkurajon sipërmarrësit që të kenë një vizion të caktuar, optimist për të ardhmen dhe të punojnë për ta bërë atë vizion realitet. Ai argumenton se një botëkuptim pesimist pengon përparimin.

8. Filloni me gjëra të vogla dhe ngjituni në shkallë: Thiel sugjeron që shpesh është më mirë të filloni me gjëra të vogla dhe më pas të rriteni, duke u fokusuar në një treg të veçantë ose një produkt specifik përpara se të zgjerohet.

9. Rreziku dhe biznesi i së ardhmes: Libri eksploron idenë që startup-et duhet të marrin rreziqe të llogaritura dhe të përqafojnë pasigurinë, pasi këtu qëndrojnë mundësitë më të mëdha.

"Zero në Një " ofron një perspektivë unike mbi sipërmarrjen dhe inovacionin, duke sfiduar mençurinë konvencionale dhe duke ofruar njohuri mbi atë që nevojitet për të krijuar dhe ndërtuar kompani të suksesshme .

Çmimi 10 €

Posta për Kosovë 2 €

Shqipëri 5€

Maqedoni 130 den

Iampower.al

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


321279079_866068484710673_1573109786234773235_n.jpg
bottom of page