top of page

Sekretet e Suksesit në Internet

TRAJNIMI PËR TË HAPUR BIZNES ONLINE SI TRAJNER MOTIVUES

Zoom Meeting - Made with PosterMyWall.jpg

SHIKONI VIDEON
3 SEKRETET E TRAJNERËVE MOTIVUES

"Çfarë përfitoni NËSE e bleni Sot?

KURS 3-MUJOR PËR TRAJNER MOTIVUES ME VETË-MËSIM                         (VLERA 677 €) 

KURSI PËR TRAJNER PUBLIK PROFESIONAL-2-                                                     (VLERA 500 €)

TRAJNIM 1 VJEÇAR: “LARGONI PLAGËT EMOCIONALE-VLERËSONI VETEN” -             (VLERA 997 €)

NIVELI I-TRAJNIMI BAZË (BRONZË FOUNDATION)                                              ( VLERA 500 €)

NIVELI II – TRAJNIMI ME PËRVOJË (SILVER-EXPERIENCED) -                                  (VLERA 800 €)

NIVELI III- TRAJNIMI I AVANCUAR (GOLD-ADVANCED)-                                                   (VLERA 1000 €)

NIVELI IV- TRAJNIMI PLATINIUM-                                                                   (VLERA 2000 €)

_____________________________________________________________________________________

VLERA TOTALE: 6474 

Të gjitha i merrni për vetëm 647

 

Kjo është me të vërtetë një ofertë e LIMITUAR, prandaj apikoni tani përpara se të zhduken të gjithë...

bottom of page