top of page
Business Conference

trAJNIME STAFI PËR BIZNESET

 

50% e punonjësve do të duhet të rikualifikohen deri në vitin 2025.

-Forumi Ekonomik Botëror-

Trajnimi dhe zhvillimi i punonjësve është një term i gjerë që mbulon lloje të shumta të të mësuarit të punonjësve.

Trajnimi i punonjësve është një program që ndihmon punonjësit të mësojnë njohuri ose aftësi specifike për të përmirësuar performancën në rolet e tyre aktuale. Zhvillimi i punonjësve është më i gjerë dhe përqendrohet në rritjen e punonjësve dhe performancën në të ardhmen, sesa në një rol të menjëhershëm të punës.