Bile kanë harruar të besojnë në dhuratën më të lartë të Zotit, Dashuria e Pakushtëzuar.

Njerëzit nuk ju kanë besuar me mijëra vite, premtimeve të Zotit sepse ato ju janë dukur si shumë të mira për të qenë të vërteta. Pastaj kanë dështuar të besojnë në çdo gjë bile edhe në vete. DUke mos besuar në çdo gjë nuk besojnë as te Zoti.

Bile kanë harruar të besojnë në dhuratën më të lartë të Zotit, Dashuria e Pakushtëzuar.

Dhe premtimin më të Lartë të Zotit, Potencialin e Pakufizuar. Libri Bisedat me Zotin.

librin ne shqip mund ta kerkoni te Besa Kastrati liber i mrekullueshem🙏


124 views0 comments