top of page
2023.PNG

Fuqia e Shprehise "Më Mençur, Më Shpejt, Më Mirë" të Charles Duhigg


Fuqia e Shprehise "Më Mençur, Më Shpejt, Më Mirë" të Charles Duhigg .

Disa nga nga mësimet e këti Libri:

1. Kapitalizimi i Motivimit: Libri thekson rëndësinë e gjetjes së shtytjes së brendshme dhe qëllimit në detyrat si një mënyrë për të përmirësuar produktivitetin.

2. Caktimi i Qëllimeve Efektive: Duhigg diskuton vlerën e vendosjes së qëllimeve specifike, të matshme, të arritshme, relevante dhe me afat kohor (qëllime të mençura) në përmirësimin e performancës dhe kujdesit.

3. Kujdesi dhe Vëmendja: Libri eksploron idenë e ruajtjes së fokusit, shmangjes së mos përqëndrimit dhe krijimit të modeleve mendore për të përmirësuar produktivitetin.

4. Bashkëpunimi dhe Kreativiteti: Duhigg eksploron se si bashkëpunimi efektiv dhe krijimi i një mjedisi ku individët ndjehen të lirë të shprehin idetë e tyre mund të çojë në inovacion dhe produktivitet.

5. Menaxhimi i Kohës: Libri flet për teknika si zhvillimi i modeleve mendore për të menaxhuar më mirë kohën dhe detyrat.

6. Vendimmarrja: Duhigg diskuton strategjitë për të marrë vendime më të mira, përfshirë mendimin e gjetjes së mundësive dhe konsiderimin e skenarëve të ndryshëm.

7. Krijimi i Zakoneve: Libri trajton formimin e zakoneve, se si zakonet ndikojnë në jetën tonë dhe mënyrat për t'i ndryshuar ose përforcuar ato për produktivitet më të mirë.

8. Kultura Produktive Organizative: Duhigg flet për rolin e kulturës së një organizatë në produktivitet dhe se si udhëheqësit mund të krijojnë një mjedis që promovon performancën.

Në përfundim, "Më Mençur, Më Shpejt, Më Mirë" ofron udhëzime praktike si individët dhe organizatat mund të rrisin produktivitetin dhe të arrijnë qëllimet e tyre duke bërë zgjedhje të informuara dhe duke zbatuar metoda efektive.

Çmimi i librit 10€

Posta për Kosovë 2€

Shqipëri 5 €

Maqedoni 130 den.

Iampower.al

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


321279079_866068484710673_1573109786234773235_n.jpg
bottom of page