Nëse nuk mësojmë të krijojmë mendimet tona, do të bombardohemi nga mendimet negative...

585 views0 comments